از مزرعه پنبه تا کارخانه نخ ریسی / گزارش تصویری
يکشنبه ۱۷ دي ۱۳۹۶ - ۱:۴۲:۲۰ PM
شبکه ایران کالا
فصل تجارت - تولید لباس فرایند نسبتا طولانی دارد؛ از کشت پنبه و برداشت آن تا تبدیل به نخ و پارچه. پوشاکی که بر تن ماست حاصل دسترنج چندین قشر است؛ کشاورز، کارگر نخ ریسی و در نهایت خیاط. عکسهای زیر مربوط به برداشت پنبه و تبدیل آن به نخ در استان خراسان شمالی است.


از پنبه تا نخ
از پنبه تا نخ
از پنبه تا نخ
از پنبه تا نخ
از پنبه تا نخ
از پنبه تا نخ
از پنبه تا نخ
از پنبه تا نخ
از پنبه تا نخ
از پنبه تا نخ
از پنبه تا نخ
از پنبه تا نخ
از پنبه تا نخ
از پنبه تا نخ
از پنبه تا نخ
از پنبه تا نخ
از پنبه تا نخ
از پنبه تا نخ
انتهای پیام/
http://fasletejarat.ir/Fa/News/3599/از-مزرعه-پنبه-تا-کارخانه-نخ-ریسی-گزارش-تصویری
بستن   چاپ