جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران آغاز به کار کرد
سه شنبه ۱۹ دي ۱۳۹۶ - ۷:۳۱:۳۴ AM
مهر
فصل تجارت - جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آغاز به کار کرد.

جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران آغاز به کار کرد.
http://fasletejarat.ir/Fa/News/5429/جلسه-هیات-نمایندگان-اتاق-تهران-آغاز-به-کار-کرد
بستن   چاپ