10 خصوصیتی که از شما یک رهبر سازمانی فوق‌العاده می‌سازد
پنجشنبه ۲۱ دي ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۵:۴۵ AM
دنیای اقتصاد
فصل تجارت - مترجم: آذرخش پژوهش می‌خواهید یک رهبرسازمانی قابل ستایش باشید؟ پس در ادامه سخنان شنیدنی مدیرانی را که دارای خصوصیات راهبری فوق‌العاده‌ای بوده‌اند مطالعه کنید.

http://fasletejarat.ir/Fa/News/7351/10-خصوصیتی-که-از-شما-یک-رهبر-سازمانی-فوق‌العاده-می‌سازد
بستن   چاپ