خوش مصرفی 60 درصدی مردم در آب نفت و انرژی

خوش مصرفی 60 درصدی مردم در آب

  بزرگنمايي:

فصل تجارت - در سال گذشته خانوارهای بدمصرف که حدود 7 درصد کل خانوارهای تحت پوشش صنعت آب و فاضلاب کشور را تشکیل داده‌اند، معادل 60 درصد خانوارهای در سطح الگو که 54 درصد خانوارهای کشور را تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از وزارت نیرو، هشت درصد منابع آبی کشور به طور میانگین در بخش شرب مورد استفاده قرار می‌گیرد و این در حالی است که برای مصرف آب شرب هر خانوار، استاندارد یا الگویی در نظر گرفته شده است که این الگو در استان‌های کشور بنا بر شرایط اقلیمی، آب و هوایی، میزان منابع و ذخایر آبی و حتی اقتصادی آنها از 13 تا 18 مترمکعب در ماه متغیر است، این در حالی است که متوسط الگوی مصرف آب در کشور 14 مترمکعب و به عبارتی 14 هزار لیتر در ماه در نظر گرفته شده است.
در عین حال مصرف آب بسیاری از خانوارهای ایرانی اعم از شهری و روستایی از حد مجاز و الگوی پیش‌بینی شده به شکل معناداری بیشتر است، آنهم در شرایطی که کشور با خشکسالی‌های پی در پی مواجه است و با ورود به سال آبی جدید از مهرماه امسال، گزارش‌های رسمی حاکی از تداوم خشکسالی به‌خصوص در پاییز و کاهش 50 درصدی بارش‌ها از حد نرمال است.
این وضعیت در مناطقی از کشور همچون استان تهران با حدود 14 میلیون نفر جمعیت پررنگ‌تر است، به گونه‌ای که اخیراً مجدزاده معاون بهره‌برداری شرکت تأمین و تصفیه شرکت آبفای تهران اعلام کرده است: حجم ذخایر آب تهران با شیب زیادی در حال کاهش و میزان مصرف در حال افزایش است. بدین معنا که ذخایر آب تهران هم اکنون 621 هزار متر مکعب و مصرف لحظه‌ای آب تهران 41 هزار لیتر بر ثانیه بوده و نیاز است برای عبور از شرایط سخت کنونی، مصرف آب حداقل 20 درصد کاهش یابد.
اما وضعیت مصرف آب کشور به طور کلی و مناطق شهری و روستایی به طور اخص و همچنین استان تهران به طور مشخص چگونه است و خانوارهای دارای مصرف منطبق بر الگو و همچنین مشترکان پرمصرف و بدمصرف در چه وضعیتی قرار دارند؟
اقلیت 7 درصدی بدمصرف معادل 60 درصد مشترکان خوش‌مصرف آب مصرف می‌کنند
بنا بر این گزارش، آمارهای سال 1400 نشان می‌دهند از مجموع خانوارهای کشور 15.4 میلیون خانوار (واحد مسکونی) و به عبارتی 54 درصد مصرف‌کنندکان آب، مصارف منطبق با الگو دارند و 31 درصد از آب شرب بخش خانگی را که معادل 1596 میلیون مترمکعب است، مصرف می‌کنند، در همین حال مصرف 10.66 میلیون خانوار تا دو برابر الگو بوده و به عبارتی 37 درصد از مصرف‌کنندگان آب شرب خانگی را «پرمصرف‌ها» تشکیل داده‌اند که در مجموع 2576 میلیون مترمکعب و به عبارتی 50 درصد آب شرب خانگی را به مصرف رسانده‌اند؛ در واقع مصرف آب گروه پرمصرف در حالی که فراوانی کمتری را نسبت به خانوارهای در سطح الگو دارند، 60 درصد بیشتر از مصرف‌کنندگان در حد الگو بوده است!
این در حالی است که 2.05 میلیون خانوار باقی مانده معادل 7 درصد خانوارهای مصرف‌کننده آب شرب با بیش از دو برابر الگو، در گروه مشترکان « بدمصرف » قرار داشته و 19 درصد از کل آب شرب خانگی یعنی 959 میلیون مترمکعب را به خود اختصاص داده‌اند.
با نگاهی گذرا به آمارها می‌توان دریافت که خانوارهای اقلیت بدمصرف در حالی که تنها 7 درصد را شامل می‌شوند، معادل 60 درصد خانوارهای زیر الگو که 54 درصد هستند، آب مصرف کرده و به عبارت دیگر آب شرب را به عنوان ارزشمندترین عنصر هستی، مایه حیات و کالایی که جایگزینی برای آن نمی‌توان یافت را اتلاف کرده‌اند!
در این جا نگاهی داریم به جزئیات آمارهای مذکور به تفکیک شهری و روستایی در سطح کشور و استان تهران:
‌ 5 درصد خانوار شهرنشین معادل 42 درصد خوش مصرف‌ها آب مصرف می‌کنند
در سال 1400 مصرف آب شرب خانگی بخش شهری کشور 4105 میلیون مترمکعب بوده است که از سوی 23.3 میلیون واحد یا خانوار به مصرف رسیده است.
آمارهای سال 1400 همچنین در بخش آب شهری کشور نشان می‌دهد که 56 درصد خانوارها در سطح الگو آب مصرف می‌کنند و میزان آب مصرفی آنها 1389 میلیون مترمکعب معادل 34 درصد کل آب شرب مصرف خانگی است. صورتحساب این خانوارها از تعرفه یارانه‌ای بهره‌مند شده و تنها 17 درصد آب‌بها را در بخش خانگی شهری پوشش داده‌اند.
این در حالی است که 38 درصد از خانوارهای شهری کشور مصرف دو برابر الگو داشته و ماهانه 2122 میلیون مترمکعب و به عبارتی 52 درصد آب بخش خانگی شهری را مصرف کرده‌اند! بر همین اساس نیز 49 درصد آب بهای بخش شهری نیز توسط این گروه از مشترکان یعنی «پرمصرف‌ها»، پرداخت شده است.
آمارهای سال 1400 مصرف بخش آب شرب شهری همچنین نشان می‌دهند که 5 درصد خانوارها یا مصرف کنندگان آب، بیش از دو برابر الگو مصرف داشته و در گروه بدمصرف‌ها قرار می‌گیرند و با توجه به تعرفه پلکانی آب، این گروه از یارانه کمتری برخوردار بوده و بنابراین 32 درصد آب بهای شهری کشور توسط تنها 5 درصد مشترکان « بدمصرف » پرداخت می‌شود، این در حالی است که هزینه تولید، انتقال و تصفیه آب کماکان از هزینه توزیع آب بیشتر بوده و آنها همچنان هزینه بدمصرفی و اتلاف منابع ملی را از جیب سایرین پرداخت می‌کنند.
در این میان مقایسه میزان مصرف آب مشترکان در سطح الگو و پرمصرف که به ترتیب 1389 و 579 میلیون مترمکعب است، نشان می‌دهد که مشترکان پرمصرف شهری با 5 درصد فراوانی معادل 42 درصد مشترکان دارای مصرف مجاز که فراوانی‌شان به 56 درصد می‌رسد، آب مصرف کرده‌اند و به همین دلیل نیز با پیش‌بینی تشدید خشکسالی در پاییز اخیر، مشمول دریافت اخطار و قطعی آب شده‌اند.
‌ بدمصرفی آب شرب در 15 درصد خانوارهای روستایی
در بخش مصرف آب شرب روستایی کشور نیز آمارهای سال 1400 حاکی از رعایت الگوی مصرف آب از سوی 44 درصد از خانوارهای روستایی و به عبارتی 2.4 میلیون خانوار بوده است، این گروه با مصرف ماهانه 207 میلیون مترمکعب 19 درصد آب شرب روستایی را مصرف کرده و به دلیل مصرف بهینه تنها 4 درصد از آب‌بهای خانگی روستایی مشمول حالشان شده است.
در همین حال 34 درصد یا 1.8 میلیون خانوار روستایی کشور «پرمصرف» و آب مصرفی‌شان تا دو برابر الگو بوده است. بر اساس آمارها 42 درصد آب بخش شرب روستایی را این گروه مصرف کرده و مشمول پرداخت 20 درصد آب‌بها شده‌اند، در این میان 15 درصد مشترکان روستایی کشور نیز مصرف بیش از دو برابری داشته و با مصرف 36 درصد از کل آب شرب خانگی روستایی، در گروه مشترکان بدمصرف قرار گرفته‌اند و به همین دلیل نیز 59 درصد تعرفه آب شرب روستایی را پرداخت می‌کنند.
تعرفه تکلیفی یارانه‌ای آب، حتی در بالاترین پلکان مصرفی آن می‌تواند یکی از دلایل بدمصرفی 15 درصد خانوارهای روستایی کشور باشد و اختصاص آب شرب به مصارف غیرشرب همچون آبیاری و دام و طیور بعضاً به عنوان عوامل بدمصرفی بعضاً مشاهده می‌شود.
این گزارش حاکی است، در مجموع 5.4 میلیون خانوار یا آحاد مصرف کننده آب شرب روستایی کشور در سال 1400 بیش از 1068 میلیون مترمکعب آب را مصرف کرده‌اند و متوسط تعرفه پرداختی 3 گروه مورد اشاره 5,987 ریال به ازای یک مترمکعب آب مصرفی بوده است.
این در شرایطی است که میانگین هزینه تولید، انتقال و تصفیه آب در کشور بیش از 20 هزار ریال و به عبارتی 3 برابر این رقم است.
در این بخش وضعیت مصرف آب در استان تهران به تفکیک بخش شهری و روستایی پرداخته‌ایم.
‌ 4 درصد خانوار بدمصرف تهران معادل 25 درصد خوش مصرف‌ها آب مصرف می‌کنند
طی سال 1400 و در مجموع در بخش خانگی استان تهران، 5 میلیون و 40 هزار خانوار شهری 983 میلیون مترمکعب آب مصرف کرده‌اند و میانگین تعرفه پرداختی آنها برای هر مترمکعب آب 8,831 ریال بوده است.
وضعیت مصرف آب در مناطق شهری استان تهران در مقایسه با دیگر استان‌ها تفاوت معنادارتری دارد و بر اساس آمارها در سال 1400 یعنی سال گذشته 47 درصد خانوارهای شهری استان تهران در حد الگو آب مصرف کرده‌اند. به همین دلیل 33 درصد آب مصرفی شرب خانگی حوزه شهری استان تهران یعنی 325 میلیون مترمکعب متعلق به این گروه بوده است، این در حالی است که به دلیل مصرف بهینه آب، 19 درصد آب‌بهای پرداختی به آن‌ها تعلق دارد.
در همین حال 49 درصد خانوارهای شهری استان تهران که حدود 2.5 میلیون خانوار را تشکیل می‌دهند، تا دو برابر الگو آب مصرف کرده و 58 درصد مصرف آب یعنی 575 میلیون مترمکعب و 58 درصد آب‌بهای پرداختی به آن‌ها تعلق داشته است.
در این میان 4 درصد خانوارهای شهری استان تهران نیز که 190 هزار خانوار را تشکیل می‌دهند، با مصرف بیش از دو برابر الگو به عنوان مشترکان بدمصرف 8 درصد آب شرب کل استان تهران یعنی 81 میلیون مترمکعب را استفاده کرده و مشمول پرداخت 23 درصد آب‌بهای شرب خانگی شهری شده‌اند.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود 4 درصد خانوار بدمصرف مناطق شهری استان تهران به تنهایی معادل 25 درصد آب‌شرب مصرفی 47 درصد از خانوارهای در سطح الگو را مصرف کرده‌اند و به همین دلیل نیز این گروه مشترکان در هفته‌های اخیر مشمول دریافت اخطار و قطع آب شده‌اند.
‌ بدمصرفی لجام‌گسیخته روستاییان استان تهران
آمارهای مصرف آب شرب در بخش روستایی استان تهران نیز از فاصله معنادارتری با مناطق روستایی کشور حکایت دارد، چنانچه در بخش روستایی استان تهران فقط 34 درصد خانوارها معادل 60 هزار خانوار تا سطح الگو آب مصرف کرده و 17 درصد مصرف آب شرب خانگی روستایی به آن‌ها اختصاص دارد. این در حالی است که این گروه 4 درصد کل آب بهای خانگی روستایی را پوشش داده‌اند. همچنین 49 درصد یعنی 80 هزار خانوار نیز تا دو برابر الگو آب مصرف کرده و 55 درصد آب شرب روستایی را مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند و مشمول پرداخت 25 درصد آب‌بها بوده‌اند، اما گروه بدمصرف روستایی که بیش از دو برابر الگو آب مصرف کرده‌اند، 20 هزار خانوار را تشکیل داده و با سهم 10 درصدی به تنهایی 24 درصد آب را مصرف کرده و 54 درصد آب‌بهای روستایی استان تهران را پرداخته‌اند.
نکته مهم در بخش روستایی استان تهران، مصرف بیش از 1.5 برابری 10 درصد خانوار بدمصرف نسبت به 34 درصد خانواری است که در سطح الگو آب مصرف می‌کنند.
بنا بر این گزارش، به طور کلی 170 هزار خانوار ساکن در مناطق روستایی استان تهران، در سال گذشته 32 میلیون مترمکعب آب شرب را مصرف کرده و متوسط آب‌بهای پرداختی آن‌ها نیز 6,487 ریال بوده است.
این گزارش حاکی است در بخش مصارف آب شرب خانگی درصدی ناچیزی نیز به کاربری‌های غیردائم اختصاص دارد که به دلیل در دست اصلاح بودن تعرفه‌های این بخش، از ذکر آمار آنها در این گزارش خودداری شده است.
بنا بر این گزارش، ایران با ورود به مهرماه وارد سال آبی 1402 و طبق پیش‌بینی‌ها سومین خشکسالی متوالی خود شده است، این در حالی است که تغییر اقلیم همراه با گرمایش زمین و کاهش بارش‌ها پدیده‌ای جهانی و گریبانگیر اغلب کشورهاست و بر همین اساس نیز برنامه‌های مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری آب در تمامی دنیا و بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی، صنعت و بخش شرب و خانگی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
بر همین اساس نیز تغییر رفتارهای مصرفی و رویکرد جدی به برنامه‌های مدیریت مصرف آب از سوی مردم و تک‌تک افراد الزامی اجتناب ناپذیر است و همه مشترکان آب باید به مدیریت مصرف کالایی که جایگزینی برای آن نمی‌توان یافت اقدام کنند.
وزارت نیرو در هفته‌های اخیر با رویکردهای مختلف انگیزشی و بازدارنده تلاش کرده است حساسیت شرایط موجود را برای همگان تبیین و تشریح کند تا نیاز به اتخاذ تمهیدات سخت‌گیرانه‌تری ایجاد نشود، چنانکه مشترکان در سطح الگو با صرفه‌جویی بیشتر مشمول پاداش، قبض رایگان و حتی بیش از آن بستانکار شدن از شرکت‌های آب و فاضلاب شده و مشترکان بدمصرف، مشمول اخطار و قطع آب می‌شوند، اما ضروری است تدابیر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب از مصارف شخصی گرفته تا کشاورزی و … در تمامی اجزا و عناصر جامعه نهادینه‌شده و الگوهای مصرف آب از نو تعریف و اجرایی شوند، چرا که آب مایه حیات است و در نبودش آنچه از دست می‌رود، اصل زندگی است.


ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

پوپولیسم و کوپنیسم

تاثیر فیلترینگ روی بازار سرمایه

چین و اقتصاد ایران

252 تن عسل در مسجدسلیمان تولید شد

اقتصاد دیجیتال؛ موتور محرک توسعه کشورها

توسعه بیمه با موتور دانش‌بنیان‌ها

اعاده حیثیت یورو مقابل دلار

تهران جای خالی روسیه در ایروان را پر می‌کند

آثار منفی رفتار پیمانکارانه با کارکنان

چشم بازار سهام به بودجه

بچه ببر بنگال: داستان توسعه بنگلادش

نمره قبولی وصول مالیات

عبور خودرو از چله واردات

دوپینگ پاییزی در بازار مسکن

دولت مخالف قیمت‌گذاری دستوری

نقاط قوت برنامه هفتم

گفت و گوی انتقادی در بهارستان

نگاه سازمان استاندارد، شتاب‌بخشی به تولید و حذف دیوان‌سالاری زائد است

وزیر میراث‌فرهنگی: قاچاق یک نگرانی عمده برای کشورهای صاحب تمدن است

جرایم بیمه شخص ثالث بخشیده شد

استان مرکزی ظرفیت‌های خوبی جهت ارتقای مقیاس توسعه اقتصادی کشور دارد

بهره برداری از 2 چاه گازی جدید در فارس

تولید یک میلیون تن قیر توسط شرکت نفت پاسارگاد

بزرگترین مقاومت شاخص کل بورس برای صعود در هفته اخیر

وزیر نفت: نگرانی‌هایی درباره احتمال مازاد عرضه نفت در ماه‌های پیش‌رو وجود دارد

© - www.fasletejarat.ir . All Rights Reserved.