آب و برق

آغاز 140 برنامه وزارت نیرو برای مدیریت خاموشی‌ها در 1402

فصل تجارت - صنعت برق در یک ماه اخیر 140 برنامه را در دستور کار قرار داده تا با اجرای آن تا پیک (اوج تقاضای برق) تابستان سال آتی، ناترازی تولید و مصرف را به حداقل برساند و از خاموشی‌های احتمالی جلوگیری کند. مانند امسال که با اجرای 100 برنامه از قطع برق در کشور جلوگیری و وقوع خاموشی‌ها پس از دو سال پیاپی متوقف شد.

© - www.fasletejarat.ir . All Rights Reserved.