قیمت ها

هر کیلو گوشت مرغ در بازار 85.800 تومان

فصل تجارت - قیمت هر کیلو گوشت مرغ در ابتدای هفته 83 هزار و 800 تومان بوده که این عدد در روزهای پایانی هفته با افزایش 2.4 درصدی به 85 هزار و 800 تومان رسیده است.

© - www.fasletejarat.ir . All Rights Reserved.