مسکن

اجاره بهای مسکن در مناطق مختلف تهران

فصل تجارت - آمارهای بازار اجاره بهای مسکن در آخرین ماه فصل پاییزنشان می دهد که این بازار با تورم همراه بوده است.

فروش املاک آمریکا افول کرد

فصل تجارت - فروش خانه‌های موجود در ایالات‌متحده طی ماه اکتبر 5.9 درصد کاهش یافت.

مقررات و اجرای میلگرد بستر

فصل تجارت - میلگرد بستر از دو مفتول فولادی آج‌دار که در موازات هم با فاصله‌ای که عرض دیوار آن را تعیین می‌کند، تشکیل می‌شود. این دو مفتول یا میلگرد به وسیله مفتولی ساده و غیرآج‌دار به هم متصل می‌شوند.

© - www.fasletejarat.ir . All Rights Reserved.