ابوترابی:
ادعاهای دولت در رابطه با ایجاد بار مالی بر لایحه برنامه هفتم توسعه را رد می‌کنیم
دوشنبه ۲۷ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۵:۵۹
خانه ملت
فصل تجارت - عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه مصوبات کمیسیون تلفیق بار مالی برای برنامه هفتم توسعه ایجاد نکرده است، گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبات خود جلوی بسیاری از چالش‌هایی که می‌توانست در آینده در کشور ایجاد شود را گرفت.

ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، در واکنش به ادعای خبرگزاری دولت مبنی بر افزایش 20 هزار همتی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: مصوبات کمیسیون تلفیق بار مالی را در لایحه برنامه هفتم توسعه ایجاد نکرد.
وی با بیان اینکه لایحه دولت از لحاظ محتوایی شرایط خوبی نداشت، ادامه داد: به واقع مواردی در لایحه دولت مطرح شده بود که به اصطلاح می توانست چالش های ایجاد کند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: به عنوان مثال ما در برنامه ششم توسعه حقوقی برای ایثارگران و جانبازان قائل شده بودیم، اما در لایحه برنامه هفتم توسعه این موارد وجود نداشت بنابراین ما در این بخش بار مالی ایجاد نکرده و تنها حکم برنامه ششم در رابطه با حق و حقوق ایثارگران را تمدید کردیم.
ابوترابی تاکید کرد: همچنین دولت در لایحه خود آمده و گفته بود که دو سال آخر خدمت، جهت دریافت پاداش پایان خدمت، به 5 سال تبدیل شود، به واقع در این شرایط هم یک قشر عظیمی از افرادی که در شرف بازنشستگی هستند ناراضی می شدند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین دولت در لایحه خود تاکید داشت که سن 30 سال جهت بازنشستگی را به 35 سال افزایش خواهد داد؛ در این شرایط هم یک قشر بسیار عظیمی از کارمندان در شرف بازنشستگی ناراضی شده و چالشی در این بخش ایجاد می شد، بنابراین این موارد، مواردی نیست که بار مالی داشته باشد و تنها با در نظر گرفتن جلوگیری از برخی از چالش‌ها، مد نظر قرار گرفته است.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه دولت به ناحق برخی مسائل را در لایحه خودش نادیده گرفته بود، ادامه داد: بنابراین مصوبات کمیسیون تلفیق اینطور نبوده که برای دولت بار مالی ایجاد کند. از این رو کمیسیون در مصوبات خود جلوی بسیاری از چالش‌هایی که می‌توانست در کشور ایجاد شود را گرفت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین بسیاری از ادعاهایی که دولت در این بخش مطرح می‌کند غالباً از این جنس است. همچنین در لایحه دولت موضوعات تحولی دیده نشده بود و اما در موضوعات الحاقی کمیسیون تلفیق این موارد تحولی دیده شده بود.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه لایحه دولت در کشور تغییراتی ایجاد نمی‌کرد، ادامه داد: مسائل الحاقی و رویکردهای مجلس در برنامه هفتم توسعه بسیار مترقی بود. ما در این برنامه همواره سعی داشتیم از دولت الکترونیک گذر کرده و به سمت دولت هوشمند برویم،این موارد به زیبایی در الحاقیات مجلس و در کمیسیون تلفیق مد نظر قرار گرفت.
ابوترابی بیان کرد: ما در این گزارش سامانه‌های متعددی را در راستای تحقق دولت هوشمند مدنظر قرار دادیم که البته دولت معتقد است این موارد بار مالی دارد. که البته باید گفت این موارد نه تنها بار مالی ندارد که حتی بار هزینه ای دولت را کاهش می‌دهد ما تمامی ادعاهای دولت در رابطه با ایجاد بار مالی بر روی لایحه برنامه هفتم توسعه را رد می‌کنیم./
پایان پیام
https://www.fasletejarat.com/Fa/News/701422/ادعاهای-دولت-در-رابطه-با-ایجاد-بار-مالی-بر-لایحه-برنامه-هفتم-توسعه-را-رد-می‌کنیم
بستن   چاپ